RESENT PROJECTS

CHRISTO BOTEV STADIUM - PLOVDIV
„STARA ZAGORA“ SPORTS HALL
„HRISTO BOTEV“ STADIUM – BLAGOEVGRAD
TOPLOCENTRALA - CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS
„MLADOST“ SPORTS HALL – BURGAS
„AETOS“ SPORTS HALL – AYTOS

Partners

На 10.04.2023г. “СПОРТЛАБ” ЕООД сключи административен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1821-C01 “Технологична модернизация в предприятието” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът е подписан с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“,в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация. За повече информация ТУК.

На 26.06.2020 г. „СПОРТЛАБ“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-1069-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. За повече информация ТУК.