RESENT PROJECTS

„STARA ZAGORA“ SPORTS HALL
„HRISTO BOTEV“ STADIUM – BLAGOEVGRAD
„MLADOST“ SPORTS HALL – BURGAS
„AETOS“ SPORTS HALL – AYTOS
TELESCOPIC TRIBUNE - SAUDI ARABIA
„DINEVI“ AMPHITHEATER - SVETI VLAS

Partners

На 26.06.2020 г. „СПОРТЛАБ“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-1069-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. За повече информация ТУК.