LED периметър

Нашите LED периметърни системи се използват от спортни клубове и компании, които управляват спортни инфраструктури, и биват инсталирани в зали/арени, както на открито, така и на закрито. Обикновено се инсталират на стадиони, в спортни зали и многофункционални спортни съоръжения.

Благодарение на модулната система нашите LED периметърни системи могат да покриват всякаква дължина, в зависимост от спорта и вашите нужди. Можете да инсталирате дисплеите от едната или всички страни на залата/арена, за да излъчвате рекламата на вашите спонсори и рекламодатели, както най-престижните спортни инфраструктури в света.