Телескопични трибуни

Трибуните на „СпортЛаб“ се отличават с ефектен и стилен модерен дизайн, като в същото време съчетават в себе си пълна функционалност и здравина. Телескопичните модели се характеризират с изключителна компактност и удобство при експлоатация. Могат да се изработят с четири вида задвижване – ръчно, опростено електрическо (семпла система с подвижен честотен инвертор), професионално електрическо (честотни инвертори и логически контролери) и комбинирано (хидравлика, механика и електроника).
Изработват се по индивидуален проект на база установени модели, по всички правила на Еврокод и съответните евронорми. Екипът на компанията подхожда индивидуално към всеки проект, като по този начин гарантира по-висока удовлетвореност на крайния клиент. Включването на персонализирани елементи създава емоционална обвързаност с местоположение, наименование или друга характеристика на проекта.
Екипът на „СпортЛаб“, подкрепен от нашите партньори, разработва и патентова своите подобрения на конструкциите, като с всеки проект се стараем да развиваме вече утвърдените модели. Някои от създадените от нас иновации нямат аналог и са ключови за осигуряването на висококачествен продукт.