Специфични спортни LED екрани са тези по периметъра на игралното поле. На откритите спортните арени се разполагат в близот до страничната линия, а в спортни зали са разположени около терена. Периметърните LED екрани са основно за излъчване на рекламни послания под формата на графики и видо. Този тип LED екрани са лесно преместваеми, обслужват се лесно и .